Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Teishoku, Yoshoku > Torafuku : Aoyama

Torafuku : Aoyama 大かまど飯 寅福 Teishoku, Yoshoku / Omotesando, Aoyama

2 Reviews

Feedback Form